Skontaktuj się z nami! +48 536 745 192
.

SPA System - HTH SPA Chlor

Producent: -
Ocena: 0

Kod produktu: wanna-spa-ph-plus-1_2p1_20210908140323
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 86,00 zł 86.00
szt.

Sprzedaż ratalna

Oferta kredytowania na preferencyjnych warunkach dedykowanych TYLKO dla klientów SPA SYSTEM

 • 0% prowizji
 • 0% za wcześniejszą spłatę
 • minimum formalności

Zadzwoń! Tel. +48 536 745 192


Opis

.

Specyfikacja

 • Grupa Chemia do SPA
 • Parametr 1 Waga: 1,2 kg
 • Skład: dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu 1000g/kg (CAS:51580-86-0, WE:220-767-7)
 1. Opis produktu

SPA System - HTH SPA Chlor to środek dezynfekujący w granulkach o właściwościach bakteriobójczych przeznaczony do profesjonalnej dezynfekcji wody w wannach SPA dla odbiorców publicznych i prywatnych.

Waga: 1,2 kg


Zalety:

 • Produkt rozpuszczający się
 • Produkt stabilizowany o wysokiej odporności na destrukcyjne działanie promieni ultrafioletowych oraz światła słonecznego
 • Nie zawiera kwasu izocyjanurowego (stabilizator)
 • Do zastosowania do każdego rodzaju wody, nawet do bardzo twardej>
 • Nadaje się do każdego systemu filtracyjnego
 • Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany w miejscu suchym i temperaturze niższej niż 40°C

Sposób użycia:

Upewnić się, że filtracja jest włączona. Ustawić pH między 7.0 a 7.4. Co najmniej godzinę przed planowaną kąpielą rozsypać produkt bezpośrednio w wannie SPA ,na jak największej powierzchni lub powoli wsypać produkt do skimmera po wcześniejszym upewnieniu się, że jest on czysty i nie zawiera innych produktów niż produkt zawarty w niniejszym opakowaniu. Zastosować 15 gramów na m3 wody.

Uwaga! Nie mieszać z żadnym innym środkiem. Nigdy nie rozpuszczać przed użyciem. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu niewielkimi ilościami wody produkt ten może reagować gwałtownie. Jeżeli do produktu dołączono miarkę należy używać ją tylko i wyłącznie do dozowania produktu, umieścić z powrotem wysuszoną miarkę w pojemniku. Nigdy nie należy wsypywać niniejszego produktu na powierzchnię wody obecności kąpiących się osób. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35 st C. EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH206 Niestosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy(chlor).

Środki bezpieczeństwa:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H319 - Działa drażniąco na oczy. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403 +P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do organizacji samorządu gospodarczego wskazanej przez dostawcę.

Dane techniczne

Grupa Chemia do SPA
Parametr 1 Waga: 1,2 kg
Skład: dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu 1000g/kg (CAS:51580-86-0, WE:220-767-7)

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl